A PROJEKTRŐL

A robotikai tudás határon átnyúló fejlesztése általános iskolákban, azaz mozaikszóként RoboTech elnevezésű projekt az Interreg V-A Magyarország – Horvátország Együttműködési Program, 2014-2020 keretében valósul meg.

A PROJEKT CÉLJA

A RoboTech projekt általános célja a robotikai ismeretek fejlesztése Magyarország és Horvátország határmenti területein működő általános iskolákban. Figyelembe véve, hogy az elsődleges cél az új technológiák megismerése, a jelen projekt középpontjában a robotika áll.

A projekt speciális céljai között szerepel a robotika tanórán kívüli megismertetése általános iskolákban, valamint szakmai képzés keretében és új technológiákat, azaz robotikai készleteket alkalmazva, új elméleti és gyakorlati ismeret megszerzése, továbbá a programozás és a robotika területein új oktatási módszerek megismerése. A projekt tevékenységei Koprivnica-Križevci, illetve Zala megyékben valósulnak meg és azok a határmenti partnerek diákjait és tanárait célozzák.

A projekt lehetővé teszi egy olyan határon átnyúló általános iskolai robotikai modell létrehozását, melyet szakértők bevonásával a projekt partnerek tanárainak képzésére használnak fel, s mely által programozás és robotika területén új ismeretekre tehetnek szert.

A projekt fő felhasználója: Koprivnica városa

Projektpartner: Zalaegerszegi Tankerületi Központ

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. július 1 – 2018. október 31.

A projekt összértéke: 218.825,07 €

Koprivnica város költségkerete: 115.108,07 €

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ költségkerete: 103.717,00 €

A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI

Magyar és horvát nyelvű általános iskolai robotika tanterv közös moduljának kifejlesztése.

 • A robotika tanterven kívüli oktatási modulját közösen fejlesztették ki horvát és magyar nyelven a határon átnyúló partnerség tagjainak igényei szerint.

Eszközbeszerzés a robotika oktatása és a határon átnyúló verseny céljából, valamint a webinárium tevékenységeihez.

 • Robotikai készletek beszerzése valósul meg három általános iskola számára az alapvető robotikai készségek elsajátításához.

 • Minden iskola 5-5 robotikai készletet kap.

 • Mindhárom általános iskola részére számítástechnikai berendezések: 5 laptop, egy projektor, vetítővászon (opció – interaktív tábla beszerzése).

A később a diákokkal dolgozó tanárok számára robotikai képzés.

 • 10 tanárunk 105 óra képzésen vesz részt

 • Alap- és továbbképzés

Általános iskolai diákok oktatása

 • 45 diák oktatása 105 óra keretében (iskolánként 15 diák)

 • 10 képzett tanár adja át az ismereteket 45 diáknak

Határon átnyúló verseny egyszerű robotikai modulok kifejlesztésére általános iskolai diákok részére

 • Két határon átnyúló verseny kerül megrendezésre általános iskolai diákoknak.

 • Egy határon átnyúló verseny kerül megrendezésre általános iskolai tanároknak.

A versenyek célja a határmenti területen a diákok és tanárok közötti kapcsolat kiépítése és egyszerű robotikai modulok kifejlesztésében elért tudásszintjük felmérése.

Webináriumok formájában a jó gyakorlat és ismeretek cseréje határon átnyúló módon.

 • 2 webinárium kerül megrendezésre a határmenti területen a tanárok tapaszlatcseréjének és kapcsolatépítésének elősegítésére.

A projekt várt eredményei:

 • A robotika területével kapcsolatos határon átnyúló általános iskolai tantervi modell magyar és horvát nyelven nyomtatásba kerül.

 • Az általános iskolákat felszerelik robotikai készletekkel és egyéb műszaki berendezésekkel a projekt tevékenységeinek végrehajtására.

 • Robotikai területen képzett tanárok.

 • Robotikai területen képzett diákok.

 • Határon átnyúló verseny a projektben részt vevő tanárok és diákok részére.

 • A határmenti területen a tanárok tapaszlatcseréjének és kapcsolatépítésének elősegítésére webináriumok megszervezése.

Izrada i hosting: Kosinus

Top